ΤΟ ΕΡΓΟ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Στόχος του TADAM είναι να φέρει σε επαφή τους τομείς της εκπαίδευσης στα μέσα ενημέρωσης, της έρευνας, της βιομηχανίας των μέσων ενημέρωσης, της διδασκαλίας… και όποιον άλλον ενδιαφέρεται για το θέμα.

Το έργο TADAM θα πραγματοποιηθεί σε διάφορα σημαντικά στάδια. Κατ’ αρχάς, ένα μεγάλο σεμινάριο με διασταυρωμένες προοπτικές θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Ιουνίου 2024 στη Louvain-la-Neuve του Βελγίου. Στόχος θα είναι να προσδιοριστούν τα συγκεκριμένα θέματα στα οποία θα επικεντρωθεί το έργο, να δοθεί κατεύθυνση στους δρόμους του προβληματισμού και να καθοριστεί η καταλληλότερη μεθοδολογία για τα επόμενα στάδια.

Θα ακολουθήσει μια σημαντική αποκεντρωμένη, διατομεακή φάση που θα περιλαμβάνει εργαστήρια σε κάθε χώρα εταίρο: Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ και αλλού στην Ευρώπη. Η ιδέα είναι να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε όλες τις βέλτιστες πρακτικές, τους τοπικούς πόρους και τις καινοτόμες ιδέες που μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που θέτει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων στη διαδικασία της πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης.

Με στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας και την ταχεία ανταλλαγή καλών ιδεών από όλη την Ευρώπη, το έργο TADAM θα προσφέρει έναν διαδικτυακό χώρο εργασίας για τη συλλογή αποτελεσμάτων, τη συγκέντρωση πόρων και τη συνεργασία. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν επίσης διαδικτυακές συναντήσεις.

Τέλος, στο τέλος του 2025, το έργο θα κορυφωθεί με ένα διακρατικό γεγονός με τη μορφή ενός δημιουργικού MediaEdukathon. Αυτή η μεγάλη εκπαιδευτική εκδήλωση θα είναι αφιερωμένη σε εκπαιδευτικούς, δασκάλους, εκπαιδευτές δημοσιογραφίας κ.λπ. που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να συνδιαμορφώσουν από κοινού εμπνευσμένες δραστηριότητες και τα περιγράμματα μελλοντικών εκπαιδευτικών πόρων για την αντιμετώπιση του ζητήματος του αντίκτυπου, θετικού και αρνητικού, της Τεχνητής Νοημοσύνης και των αλγορίθμων στη συνολική διαδικασία της πληροφορίας – από την παραγωγή έως τη λήψη.

Η ΣΎΜΠΡΑΞΗ

Γενική επαφή: info@tadam.education

media animation
(coordinator) ΒΕΛΓΙΟ

www.media-animation.be

Το Media Animation είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και το κέντρο πόρων για την εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης της γαλλόφωνης κοινότητας του Βελγίου. Αναγνωρίζεται και επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι επίσης κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης και κέντρο εκπαίδευσης για τη δια βίου μάθηση για ενήλικες. Το Media Animation ιδρύθηκε το 1972. Της χορηγήθηκε κρίσιμη χρηματοδότηση για την υλοποίηση έρευνας, ενημέρωσης, κατάρτισης και εκπαιδευτικών εκδόσεων και πόρων στην εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης. Αποστολή του Media Animation είναι να υποστηρίζει τους φορείς στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της κοινωνικής εργασίας κατά μήκος δύο συμπληρωματικών γραμμών δράσης: 1. Συμβουλευτική, παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων και πολυμέσων: επαγγελματική υποστήριξη της παραγωγής σε φορείς στον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τομέα. 2. Παιδεία στα μέσα και στα πολυμέσα : ευαισθητοποίηση των πολιτικών και εκπαιδευτικών φορέων, κατάρτιση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών διαμεσολαβητών (κοινωνικών λειτουργών, παιδαγωγών κ.λπ.), έκδοση παιδαγωγικών πηγών, δημιουργία ερευνητικών δράσεων κ.λπ.

UCLOUVAIN ΒΕΛΓΙΟ

www.uclouvain.be

Η ερευνητική ομάδα διαμεσολάβησης της γνώσης (GReMS) του UCLouvain έχει στο ενεργητικό της διάφορα έργα σχετικά με την αλγοριθμική εκπαίδευση (π.χ. ALG-OPINION, “In the Skin of an Algorithm”), τα οποία οδήγησαν στην ανάπτυξη εργαλείων και συνεργασίες με εταίρους στο Βέλγιο για την υλοποίηση εργαστηρίων ευαισθητοποίησης για εκπαιδευτές και το ευρύ κοινό. Επιπλέον, επί του παρόντος, συνεργάζεται στενά με τη Σχολή Δημοσιογραφίας του Louvain σε θέματα λογοδοσίας και δημοσιογραφικών και ενημερωτικών πρακτικών στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των αλγορίθμων. Η Ερευνητική Ομάδα Διαμεσολάβησης της Γνώσης βρίσκεται πίσω από διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις και ένα διετές θερινό διδακτορικό σχολείο αφιερωμένο στην έρευνα στον ψηφιακό/μεσικό/πληροφοριακό γραμματισμό. Το UCLouvain συνδιοργανώνει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης με ένα Λύκειο των Βρυξελλών (IHECS).

UNIVERSITY OF
FLORENCE ΙΤΑΛΙΑ

www.lte.unifi.it

Το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας (UNIFI) διαθέτει ισχυρή εμπειρογνωμοσύνη στις νέες τεχνολογίες για την εκπαίδευση, καθώς και στον ψηφιακό γραμματισμό και τον γραμματισμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).Ειδικότερα, η ομάδα του UNIFI έχει αναπτύξει ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη κριτικής ευαισθητοποίησης απέναντι στην ΤΝ, καθώς και ερευνητικά εργαλεία για την αξιολόγηση των αναγκών και των αντιλήψεων σχετικά με τον αντίκτυπο της ΤΝ στην κοινωνία. Από αυτή την άποψη, το UNIFI θα συμβάλει στο έργο παρέχοντας εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία που θα προσαρμοστούν στις ανάγκες του έργου. Επιπλέον, το UNIFI διαθέτει μακρά εμπειρία στην κατάρτιση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και του ψηφιακού γραμματισμού. Το UNIFI θα προσφέρει στο έργο την εμπειρογνωμοσύνη του για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με τον αλφαβητισμό στην ΤΝ.

TAMPERE UNIVERSITY ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

www.tuni.fi

Το Πανεπιστήμιο του Τάμπερε (TAU) κατέχει την τεχνογνωσία στον τομέα της επικοινωνίας έχοντας τη μεγαλύτερη ερευνητική μονάδα δημόσιας επικοινωνίας και δημοσιογραφίας στη Φινλανδία στη Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επιστημών Επικοινωνίας (ITC). Επιπλέον, η έρευνα καλύπτει τους ψηφιακούς γραμματισμούς, την ανάκτηση πληροφοριών, την έρευνα για τα παιχνίδια (Κέντρο Αριστείας στις Σπουδές Παιχνιδικής Κουλτούρας) και τη διαχείριση πληροφοριών και αρχείων. Το TAU διαθέτει τεχνογνωσία σε hackathons, συμπεριλαμβανομένου του SomeJam για τη νεολαία, @SomeJamFi. Πρόσφατα, το TAU συμμετείχε σε διάφορα έργα του Ορίζοντα της ΕΕ, όπως, CORE: https://core-evidence.eu/. Από τις προοπτικές αυτές, η TAU συμβάλλει στο έργο στην επικοινωνία και τη διάδοση των παραγόμενων εργαλείων και πλαισίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

KARPOS

ΕΛΛΑΔΑ

www.karposontheweb.org

Ο Κάρπος αναπτύσσει τοπικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που ενθαρρύνουν την έκφραση και την ανταλλαγή απόψεων και δημιουργικών ιδεών μέσω της χρήσης των μέσων ενημέρωσης. Η Karpos ιδρύθηκε από τρεις έμπειρους επαγγελματίες που πιστεύουν ότι τα οπτικοακουστικά μέσα και οι νέες τεχνολογίες μέσω της κατασκευασμένης πρακτικής ομαδικής εργασίας, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και υποστηρίζουν την ανταλλαγή ιδεών. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν νέους και ενήλικες να γίνουν πιο συνειδητοποιημένοι και ενεργοί πολίτες στην πολυπολιτισμική μας κοινωνία.

Université Paul Valéry Montpellier ΓΑΛΛΙΑ

www.univ-montp3.fr

Το Πανεπιστήμιο Paul Valery Montpellier (UPVM) διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία σε τρεις τομείς της κοινωνικής έρευνας: Διαδικασίες και πρακτικές πληροφόρησης, ιδίως στον τομέα της υγείας (HIV, Covid-19, ρύπανση από χλωροδεκόνιο…)- ψηφιακοί μετασχηματισμοί των μέσων ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας με έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη διαδικασία εμπιστοσύνης. Τα τρία αυτά πεδία επισκοπούνται με ιδιαίτερη προσοχή στην ενεργό μάθηση και την ανάλυση της διαμεσολάβησης της γνώσης. Η ομάδα τους υλοποιεί τακτικά εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως μαραθώνιος, σοβαρό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων, εργαστήριο φυσικών δεδομένων με φοιτητές και επαγγελματίες από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Ινστιτούτο Μελετών Επικοινωνίας των Σκοπίων ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

www.iks.edu.mk

Το Ινστιτούτο Μελέτης Επικοινωνίας των Σκοπίων (ICS) υλοποιεί πολυετή προγράμματα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στη Μακεδονία, τα οποία ιδρύθηκαν από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ως κορυφαίος ερευνητικός οργανισμός, το ICS σε αυτό το τριετές έργο (2022-2025) θα διεξάγει σειρά ερευνών δράσης που θα αποκαλύπτουν αφηγήσεις και απειλές παραπληροφόρησης στη χώρα και στην περιοχή. Το ICS εργάζεται σε εθνικές και περιφερειακές ερευνητικές ιστορίες που αποκαλύπτουν την κατάχρηση της εξουσίας και της πληροφόρησης και παρέχει κατάρτιση σε ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένους πολίτες και νέους για την απόκτηση δεξιοτήτων αναγνώρισης του χειραγωγικού περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης. Υλοποιεί επίσης εθνικές εκστρατείες δημοσίου συμφέροντος σε συνεργασία με εθνικά μέσα ενημέρωσης που επικεντρώνονται στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στην παραπληροφόρηση.

Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων

www.ifj.org

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) μιλάει εξ ονόματος 180 ενώσεων/ενώσεων δημοσιογράφων σε όλο τον κόσμο που εκπροσωπούν 600 000 δημοσιογράφους. Υπερασπίζεται την κοινωνική δικαιοσύνη και τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης. Η Ομοσπονδία, η οποία είναι η μεγαλύτερη οργάνωση δημοσιογράφων παγκοσμίως, αναγνωρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τεράστιες δυνατότητες να ωφελήσει τη δημοσιογραφία. Χωρίς επαρκή ρύθμιση, και την προηγούμενη συμφωνία εκείνων που επηρεάζει, ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει αρνητικά τις θέσεις εργασίας, τη δημοσιογραφική δεοντολογία και τα δικαιώματα των συγγραφέων, καθώς και να επιδεινώσει τις άδικες προκαταλήψεις. Η συμμετοχή της ΔΟΔ στην κοινοπραξία είναι απαραίτητη για να εκφράσει τις ανησυχίες των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίσει ότι η ποιοτική ενημέρωση και οι θέσεις εργασίας θα ενισχυθούν και δεν θα υπονομευθούν από τις εξελίξεις της ΤΝ. Η Ομοσπονδία θα διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή των μελών της στις δραστηριότητες του έργου.

International Association

for Media Education

ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΣ ΕΤΑΊΡΟΣ

www.iame.education

Η Διεθνής Ένωση για την Εκπαίδευση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (IAME) υποστηρίζει σθεναρά την υλοποίηση του έργου σε όλη την Ευρώπη μέσω του δικτύου της. Ο εταίρος αυτός είναι βασικός παράγοντας για τη στόχευση πιο απομακρυσμένων ενώσεων ή εδαφών με το ρόλο του στην επικοινωνία σχετικά με τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες και τη διάδοση των κύριων αποτελεσμάτων.

#TadamEdu

info@tadam.education

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές.