TOOLS & AWARENESS ABOUT DISINFORMATION, ALGORITHMS & MEDIA

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ TADAM

TADAM-hankkeessa (Tools & Awareness about Disinformation, Algorithms and Media) yhdeksän eurooppalaista kumppania on yhdistänyt voimansa lisätäkseen tietoisuutta tekoälyn ja algoritmien vaikutuksesta tiedotusvälineisiin. TADAM-hankkeen päätavoitteena on vaihtaa parhaita käytäntöjä ja suunnitella koulutusresursseja, jotka liittyvät erityisesti tekoälyn ja algoritmien vaikutuksiin – sekä myönteisiin että kielteisiin – tiedotusvälineisiin, uutisten tuotantoon ja tapaan, jolla yleisö vastaanottaa niitä.

Viimeisimmät uutiset & aktiviteetit

LIITY VERKKOLABORATORIOIHIMME JAKAMAAN RESURSSEJA JA AJATUKSIA.

TADAMin verkkolaboratoriot on suunniteltu edistämään yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja resurssien jakamista. Tilat on jäsennelty alateemoihin, ja niissä esitetään tiivistettyjä ja havainnollistettuja kysymyksiä sekä hajauttamisvaiheessa (alueelliset työpajat) kerättyjä tuloksia, suosituksia ja hyviä käytäntöjä. Tämä kokoontumisfoorumi palvelee kaikkia osapuolia ja tukee medialukutaidon eurooppalaista käytäntöjen yhteisöä: se on suunnattu kaikille media- ja koulutusalan toimijoille, riippumatta siitä, missä toimintaympäristössä he toimivat.

KUMPPANIT

#TadamEdu

info@tadam.education

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unionia tai EACEAa ei voida pitää niistä vastuussa.