TOOLS & AWARENESS ABOUT DISINFORMATION, ALGORITHMS & MEDIA

ЗА ПРОЕКТОТ ТАДАМ

Со проектот TADAM – Алатки и свест за дезинформации, алгоритми и медиуми – девет европски партнери се здружија за да ја подигнат свеста за влијанието на вештачката интелигенција и алгоритмите во медиумите. Главната цел на ТАДАМ е размена на најдобри практики и дизајнирање образовни ресурси конкретно поврзани со прашањето за влијанието – и позитивно и негативно – на вештачката интелигенција и алгоритмите во медиумите, производството на вести и начинот на кој се примаат од јавноста.

Најнови вести и активности

ПРИКЛУЧЕТЕ СЕ НА НАШАТА ОНЛАЈН ЗАЕДНИЦА ЗА СПОДЕЛУВАЊЕ РЕСУРСИ И МИСЛИ

Онлајн заедницата на TADAM е дизајнирана да поттикнува соработка, размена на информации и споделување ресурси. Просторите се структурирани во подтеми и артикулираат сумирани и илустрирани прашања со резултатите, препораките и добрите практики собрани во фазата на децентрализација (регионални работилници). Оваа собирна платформа ќе им служи на сите вклучени страни и ќе ја поддржи европската практика во медиумската писменост: таа е наменета за сите оние кои се вклучени во медиумите и образованието, без оглед на нивниот контекст на интервенција.

ПАРТНЕРИ

#TadamEdu

info@tadam.education

Финансиран од Европската Унија. Сепак, искажаните ставови и мислења се само на авторот(ите) и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската унија или Европската извршна агенција за образование и култура (EACEA). Ниту Европската Унија, ниту EACEA не можат да бидат одговорни за нив.